Exempel på skol-profileringar

” Att arbeta med friskolor innebär dels att tillgodose skolledningens intentioner

  med verksamhetens inriktning,dels att stärka befintliga elever i deras val av skola.
Samtidigt ska framtaget material appelera till nya elever 
som står inför ett gymnasieval”

Klicka på bilderna för att se hur vi löste uppdragen!

Agitator i Hbg AB,  Box 1037,   262 21 Engelholm 

© 2013  Agitator i Hbg AB