Agitator reklambyrå

Jesper Gustafson

VD, Creative Director &

Copywriter

Jesper Gustafson

Mia Söderberg-Gustafson

Projektledare, Inspicient & Sekreterare

”Ni har ett önskemål om marknadsföringshjälp

 som ska lyfta er verksamhet.
 Vår uppgift är att uppfylla önskemålet och

 tillgodose behovet av rätt marknadsföringsmix.
 – Och det gäller både i stort och smått!”

Agitator Reklambyrå startades i maj 1992. Vi har under åren i största utsträckning arbetat med producentreklam, men har även från tidigare anställningar lång erfarenhet av konsument- och producentreklam genom samarbete med bl a Metsä Serla, Ahlsell,

Swedish Tobacco, Carlsberg, General Foods, Delicato, Tjaereborg, Shell, Perstorp, Weibull, Pripps och Mölnlycke.Vår affärsidé är att arbeta med ett nätverk av frilansare och leverantörer. Vi anpassar vår arbetsgrupp för varje uppdrags utförande. Genom denna form av "outscourcing" får vi en mer dynamisk organisation, minimerar overheadkostnaderna och 

får därmed en effektivare kostnadsbild på våra uppdrag...

Vi arbetar alltid med fasta, väl specificerade offerter.