Exempel på Kick Off´s

”Vi behöver en idé på vår Kick-off efter sommaruppehållet.
  Vi vill att den ska skapa nyfikenhet hos grabbarna och
  samtidigt ”kittla” dom på något sätt.
  – Dom ska helt enkelt bli nyfik
na på att vara med!”

                                     Bengt Linnarson, Electrolux Laundry Systems

När man planerar en Kick-off är det viktigt att tänka på hur organisationen ser ut både ur könsfördelnings- och åldersmässig synvinkel. Säljkårerna som skulle bli inbjudna till denna Kick-Off bestod av 100 procent medel-ålders män. Drygt 90 procent av dem hade upplevt lumpen/värnplikten. Vår idé blev att säljkåren skulle bli inkallad till ett hemligt uppdrag, där dom skulle indelas i 10 st ”Special Forces”. Dessa grupper skulle sedan bibehållas genom hela Kick-Off´en och bli ett led i företagets team-bildning. Inbjudan var uppdelad i ett antal steg, som skulle ta deltagarna

till slutdestinationen och själva Kick-Off´en.
Vi fick 3 veckor på oss från det att vi fick uppdraget, till att samtligt färdigt material skulle vara levererat till kund i mitten av juli. Det ordnade vi, och kunden blev mycket nöjd med slutresultatet.
Klicka på kuvertet här ovanför, så kan du se hela upplägget!

”När vi ska lansera vår nya produktlinje på en Kick-Off för
  våra 700 viktigaste kunder, vill vi att det ska andas framtid, 
  samtidigt som vi vill koppla ihop lanseringen med vårt

  engagemang ombord på Ostindiefararen Götheborg.”

                                          Bengt Linnarson, Electrolux Professional

Först fick vi ta fram en grundidé som skulle binda ihop lanseringen av den nya produktgenerationen med Electrolux engagemang ombord på fartyget ”Ostindiefararen Götheborg”. Gammalt och nytt skulle mötas och få en koppling i nutid. Därefter skulle grundidén appliceras på allt material runt Kick Off´en.

Planeringen startade i oktober 2006 och Kick-Off´en hölls under tre dagar i mars 2007. Vi hade totalansvaret för planering, samordning och utförande av samtliga ingående delar (grundide´, inbjudan, Kick Off- material, scendekor, logistik kund/Event-företag/underhållning). Tidsplanen hölls, alla 700 inbjudna anmälde sig och vår uppdrags-givare fick efter Kick Off´en mycket positiv feedback från det egna kundledet.
Klicka på bilden här ovanför, så kan du se filmen från inbjudan!