Exempel på Jubileums-aktivitet

”Vi vill att vårt 110-års jubileum ska presenteras som någon
  form av ”storytelling”. Vi vill även 1) ha med ett produkt-
  erbjudande 2) att det i grunden är ett fabriksjubileum och
  3) stärka den interna organisationen.”
            

                                           Anders Hiltunen, Electrolux Professional Laundry

(grundskiss)

(färdigt material)

Vår grundidé till presentationen av Electrolux 110-årsjubileum i Ljungby, var att utforma ett ”paket”
med tre olika informationsbärare, som alla tre skulle andas modern industri. Vi ville även att det skulle hända något oväntat vid själva öppnandet av presentationen.
Vår uppdragsgivare köpte idén, men önskade en mer retro-look. Efter omarbetning fick ”paket-utseendet” en grafisk koppling till 1900-talets början (då fabriken startades).

Första kundbrief fick vi 9 augusti 2012. Färdigtryckt och packat material var hos kund slutet av september 2012. Vi ansvarade för idé, produktion och packning av samtliga enheter.
Vår uppdragsgivare har efter sina presentationer fått mycket positiv feedback från kundledet.


Klicka på bilderna, så kan du dels se vårt grundupplägg och dels hur det färdiga materialet blev!