Exempel på flerstegs-inbjudan

” Vårt nya partnerprogram är ett stort strategiskt beslut,
   och det  största som hänt inom företaget på tio år.
   Varje tilltänkt Åf ska bli personligen inbjuden till en
   presentation av det nya partnerprogrammet.
   Hela upplägget ska klart visa, för varje inbjuden Åf-ansvarig,
   att de är speciellt utvalda till att bli våra Partners.”

            

                                                 U-P Strömberg, Electrolux Laundry Systems

Inbjudan 1

Inbjudan 2

Färdigt material till utvalda Partners

Vi fick vår första brief i november 2011. Vår grundié gick ut på att nu skulle man ”dra åt samma håll”.
Sedan byggde vi inbjudan och informationsmaterialet utifrån ”att dra åt samma håll”.
Vid tre tillfällen i mars 2012 hölls sedan informationsmöten på fem olika orter över hela Sverige.

Resultatet av detta arbete, är att Electrolux Lundry Systems idag har ett komplett ”Partner-team”, med hundraprocentigt Electrolux-lojala Åf!

​​​​Klicka på bilderna, så kan du se de tre stegen i detalj!​​​​