Exempel på hemsidor

” En hemsida är företagets ansikte utåt. Ett ansikte som snabbt kan

  förändras, uppdateras och kompletteras”

Detta är ett bra exempel på en relativt enkel produktion då det i grunden endast är en produktfamilj som ska presenteras.
Klicka på bilden ovan för att se hur hemsidan är upplagd!

En hemsida för ett utbildningsföretag har av förklarliga skäl ett större antal nivåer då man har flera variabler att informera om. En viktig del i uppbyggna-den var att skapa en avdelning där skolan snabbt och enkelt själv kunde upp-datera informationen (”NYHETER”) samt en inloggningsdel för internt arbete.
Klicka på bilden ovan, så kan du se webb-upplägget!