Exempel på Film-produktioner

” En film ger helt klart ett mervärde
   vid presentationen av budskapet”

Vid millennieskiftet stod Electrolux Professional inför en stor förändring, med sammanslagningar av bolag och organisationer. Detta gjorde den grafiska identiteten till en mycket svår nöt att ”knäcka” för Electrolux centralt. Man bytte nu ideligen grafisk inriktning för den professionella verksamheten. Till slut infann sig en stor frustration inom de berörda organisationerna. Vid en säljkonferens 2003 skulle denna problematik tas upp till diskussion. För att lätta lite på ”frustrationstrycket” hos de berörda, tog Agitator på eget bevåg fram en film som belyste det något komiska i situationen. Den blev mycket uppskattad och användes därefter i ”pep”-syfte i övriga organisationen.
Klicka på bilden ovan för att se filmen – så förstår ni problemet!

2007 var Electrolux Professional redo att presentera en helt ny generation hygientvättmaskiner. Som ett led i denna introduktion hade man sponsrat ett textilvårdsrum ombord på ”Ostindiefararen Götheborg”. Man önskade nu att gammalt och nytt skulle mötas och få en koppling i nutid. Första steget i detta uppdrag var att ta fram en inbjudan till en Kick Off.
Som en del av inbjudan producerade Agitator en animerad film.
Inbjudanfilmen utökades sedan med en ”tidsbrygga” och visades i full-format på Kick Off´en. Filmen växlades då över till en produktpresentation av hela rangen fysiskt på scen. Storyboard, musik- och effektläggning gjorde Agitator själva. 

Klicka på bilden ovan för att se filmen från inbjudan!